Close
باغ وحش وکیل آباد
هادی انصاری
نقدها:
گزارش
حکایت نازیبایی های باغ وحش مشهد

از زمان کودکی هر وقت به سفر زیارتی مشهد می رفتیم یکی از تفریحات هم دیدن حیوانات باغ وحش مشهد بود که آن زمان ها در محل خواجه ربیع بود و حالا در مجاورت باغ وکیل آباد در انتهای بلوار وکیل آباد قرار دارد..
ولی هم در آن زمان کودکی و هم جدیدا که ازباغ وحش مشهد بازدید داشتم از اسارت حیوانات در این فضای نسبتا تنگ و نازیبا ، ناراحت شده ام .
می گویند باغ وحش مشهد بزرگترین باغ وحش کشور است با گونه های متعددی از جانداران وحشی دارد . مثلا چند نوع ببر دارد و یا اخیرا تایگونی در این باغ وحش متولد شده که حاصل جفت گیری یک ببر نر با یک شیر ماده بوده است .
دو تا از ببرهای باغ وحش هم ، ستاره فیلم سینمایی یا مستند شده اند .
ولی همه اینها باعث نمی شود که از فضای نازیبای باغ وجش و از کوچکی قفس حیوانات اسیر، ناراحت نشوی ، بویژه که همیشه فضای داخلی قفس ها را به نوعی بهم ریخته و کثیف دیده ام .
می گویند مرگ چند ببر در یکی دوسال اخیر در این باغ وحش طبیعی بوده است ولی این فقط می تواند یک ادعا باشد .
به نظر من این گونه باغ وحش ها باید برچیده شوند و اگر فضایی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات می خواهیم که به درد تحقیقات علمی هم بخورد باید فضاهای پارک وحش وسیع و مطلوبی در نقاط مناسب برای این امر اختصاص داد .#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: