Close
پارک ویکتوری و تندیس مادر ارمنستان
فائزه لطیفی یقین
نقدها:
گزارش
مجسمه مادر ارمنستان
توصیه شده توسط کاربر

مجسمه ی مادر دقیقا بالای کاسکادا قرار دارد که نماد یک زن شجاع و نگران که حافظ ارمنستان است، شمشیر در دست برای دشمنان و سپر زیر پا نمادی برای صلح است. اطراف آن تانک و وسایل جنگی به چشم میخورد و در زیر این مجسمه ی بزرگ موزه ی جنگ است که پر از تجهیزات جنگی قدیمی برای جنگ جهانی دوم و همچنین عکس ها و نوشته ها و یادبودهای افرادی که در جنگ نقشی داشتند.همچنین در کنار این مجسمه ، قبر یک سرباز گمنام نیز وجود دارد که آتشی روی آن روشنه که سمبلی ابدی برای جانباختگان جنگ است. کمی آنطرف تر شهربازی کوچکی بود که ما سوار چند تا از وسیله ها شدیم قیمت بلیط هر دستگاه فرق میکرد اما بلیط دستگاهی که ما سوار شدیم 500 درام بود. متاسفانه وقت نشد تا ما بیشتر پارک را بگردیم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: