Close
رستوران

dsfhsh

sdfs

Sultan Mosque (1).jpg
Sultan Mosque (1).png
Sultan Mosque (2).png
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

ggfshh

نوع جاذبه:
 • مسجد
 • کلیسا

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • کاربر لست سکند Majid.m.Lahiji
  نقدها:
  گزارش
  مسجد سلطان سنگاپور
  توصیه شده توسط کاربر

  قدم زدن در کوچه پس کوچه های سنگاپور،آنهم محله هایی که فرهنگهای مختلف در کنار هم هستند، یکی از زیباییهای اینجاست.
  محله ی عربها و مسجد سلطان که مانند نگین درخشان در این محله خودنمایی میکند.
  مسلمانها به راحتی میتوانند وارد مسجد شوند و نماز بخوانند و خارجیها با رعایت حجاب و احترام به مسلمانان نیز میتوانند وارد مسجد شوند.
  از خیابان عربها که رد میشوید این مسجد به چشمتان میخود. بد نیست که سری هم به این مسجد بزنید. البته نمایی بیرونی این مسجد بسیار زیباتر از فضای داخلی آن است و صد البته در مقابل مساجد ایرانی حرفی برای گفتن ندارد.
  #گلفام_سفر

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: