Close
رودخانه سنگاپور
Majid.m.Lahiji
نقدها:
گزارش
رودخانه ی سنگاپور
توصیه شده توسط کاربر

رودخانه ی سنگاپور که در قلب شهر جریان دارد، از جاهایی است که نتنها میتوانی ساعتها با قایق های کوچک و بزرگ، امتداد آن را طی کنی، بلکه میتوانید در پیاده راهی که در کنار رودخانه ساخته شده، به ورزش و قدم زدن بپردازید.
اطراف رودخانه ی سنگاپور، پر از کافه و رستورانهای ارزان است که همه نوع سلیقه ی غذایی را پوشش میدهد. توصیه میکنم بعد از بازدید از اسکله ی کلارک، توسط قایق طول این رودخانه را طی کنید و بهتر است شب را برای این کار انتخاب کنید چرا که شبهای سنگاپور با آن نورپردازیهای بینظیرش، دل هر توریستی را جذب خود میکند.
به دلیل هوای ناپایدار سنگاپور، توصیه میکنم حتما چتر همراهتان باشد چرا که در کسری از ثانیه هوا بارانی میشود .
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: