Close
بستنی سعدی
kz1985
نقدها:
گزارش
کیفیت خوب بستنی
توصیه شده توسط کاربر

از لحاظ کیفیت و نوع بستنی دارای کیفیت خیلی خوب هست و ما چندین بار رفتیم و خیلی راضی هستیم
به همه عزیزان پیشنهاد میکنم
جدیدا هم دارن آیس پک و معجون میزنن که دارای کیفیت خیلی بالایی و پر از مغزیجات می باشد که ما عاشفش هستیم
به همه پیشنهاد میکنم

نوع سفر:
تاریخ سفر: